СУ”Св.Св.Кирил и Методий”

06071/2273

 

       sou_antonovo@abv.bg

 П Р О Е К Т И

ДА СЪХРАНИМ

ДУХА НА ЕТНОСИТЕ ЖИВ“

    Основна цел на проекта е социално включване на учениците от уязвимите етнически общности и групи, обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от  етническите малцинства, чрез осигуряване на качествено образование  в мултикултурна среда - чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от тези малцинства, чрез повишаване квалификацията на учителите за въвеждане и развитие на интеркултурно образование. В дейностите по него ще се включат около 150 деца от начален и среден курс,  40 учители и 25 родители като доброволци.

     По проекта в СОУ -Антоново ще функционират пет клуба:

· Фолклор на етносите”,

· Млад етнолог” (ще проучва историята на етносите в  общината чрез срещи с различни хора, пътувания и посещение на музеи и архиви; личните  родови истории на свои членове от трите етноса),

· Етномагия”(за песни и танци),

· Тайната на кухнята и занаятите на моя етнос” (предимно практически насочен),

· Работилница за сръчковци” – за учениците от  начален курс.   

      Членовете на клубовете ще подготвят представления за традиционни празници, етнофест по време на традиционния антоновски панаир, изложба Хлябът на моя народ”. Ще се издаде книжка с резултатите от проучванията на клуб Млад етнолог”.

     В НУ- Изворово ще бъде създаден един клуб ”Фолклор на етносите” в начален курс.

     С учителите ще се проведат три професионално-педагогически тренинга.

     Проектната идея предвижда активно присъствие на родителите в реализацията на дейностите.

 

 

Проектът е финансиран  от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в партньорство с

Начално училище Д-р П.Берон”, с.Изворово

 Сдружение Академика 245”, гр.Антоново.

Стойност на проекта - 14 995 лв.

Проект от секторна програма Коменски”

Free Web Hosting